DENIS – U TUZNOM OKU SUNCOKRETA

Denis i suncokret 600

       " Te tuzne oci suncokreta
                       u mom su srcu otvorene –
                                    ali su sunca nakraj sveta,
                                                i tiho slaze mrak i sene."
                                                                                                                                                              (J.Ducic)

Komentariši