DENIS – “SUDSKA PRAKSA DOMACA I STRANA” – broj 60

1 Denis 320 4662 Sudska praksa br 60 1 320 466 

Danas dobih kopiju strucnog i informativnog casopis za sudsku, upravnu i privrednu-prekrsajnu praksu, odnosno stranice koje se odnose na presudu u gradjanskoj parnici porodice Garagic protiv UKC-a Tuzla – “SUDSKA PRAKSA DOMACA I STRANA” Godina XI * Broj 60 * April – maj – juni 2014.godine

3 Sudska praksa br 60 2 640 280

4 Sudska praksa br 60 3 640 1040   

5 Sudska praksa br 60 4 640 1080

U galeriji su delovi tuzbe (1.,6. i 7.strane), prvostepene presude (1. i 21.strane) i drugostepene presude

TUZILASTVO TK VSTV BiH USTAVNI SUD BiH ).

Komentariši