DENIS – 13 GODINA i 4 meseca…


    ”Tamo si Ti, gde sunce umorno spava

     tamo gde zora svanjava plava…


     Tamo si Ti, gde sve je tako visoko

     i plavo kao to Tvoje oko…”


Tamo… tamo si Ti… a ovde?   Ovde su ostale samo uspomene…

1-Denis-sveca-2-Nl-Zc-110-12-100-6721-286-400

Komentariši